På gång

Det händer på gården i vinter
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan


Än så länge är bara årsmötet datumbestämt, men vi lägger ut efterhand som vi bestämt vad som ska hända framöver.


Tisdag 13 februari kl 18.30 Årsmöte

Vi startar med kaffe och trevlig underhållning av de duktiga lokala musikerna Andersson och Block och övergår vid 19-tiden till själva föreningsstämman.


Inbjudan till mötet, föredragningslistan och verksamhetsberättelsen hittar du här. Ekonomiska dokumenten läggs upp så fort de är klara. 


Klicka för att läsa eller hämta för utskrift


Inbjudan till stämman

Föredragningslista

Verksamhetsberättelsen för 2023

Balansräkning

Resultat och budget